Hizmet Süresi Hesaplama

Şirketiniz uzman, hekim ve sağlık personeli hizmeti alma yükümlülüğü buradan hemen öğrenin.

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı
Süre Hesaplama

Hesapla
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi
Süre Hesaplama

Hesapla
Diğer Sağlık Personeli - İşyeri Hemşiresi

Sağlık Personeli
Süre Hesaplama

Hesapla

ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK‘in 12. maddesine göre;
* Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
* Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
* Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’İN “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ ÇALIŞMA SÜRELERİ” adlı 12. maddesine göre,
* Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
* Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
* Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 18 Aralık 2014 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK‘in 7. maddesine göre; az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu kalmıştır ve çok tehlikeli sınıfta süreler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
* Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika
* Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika
* Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika diğer sağlık personeli bulundurmak zorunludur.