Acil Durum Eylem Planı Hazırlama

Acil Durum Eylem Planı - Acil Durum Prosedürü - Yangın Müdahale Planı

Acil Eylem Planı

İşyerlerinde çalışan sayısı bir olsa bile işyerlerinin, risk analizi ve acil durum eylem planı yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkartılan, iş yerlerine acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre belirlenen standartlara uygun hizmet veriyorlar. Acil durum eylem planlaması ile meydana gelebilecek olan her türlü risklerde, ilkyardım ve hızlı tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlıyorlar.

Acil Durum Planı Nedir?

İşyerlerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilecek acil durumlarda, nelerin nasıl yapılacağına yönelik hazırlanan planlara, acil durum planı denilmektedir. Acil durumlar için güvenli yerler belirlenir ve çalışanlar buralarda korunmaya çalışılır. Acil durum planı yapılmasına neden olan durumlar şunlardır;

• Doğal olaylar
• İnsan hataları
• Bina kurulaş hatası
• Yangın
• Deprem
• Sabotaj gibi nedenler
• Gıda zehirlenmesi
• Çeşitli kaza durumları
• Dijital sistem arızaları

İş akışını ve işçi sağlığını etkileyecek her türle etkene karşı acil durum planı yapılarak, gerekli tedbirlerin önceden alınmasını sağlıyorlar.

Acil Durum Planının Amacı
OSGB olarak verdikleri hizmetlerde, yönetmeliklere uygun şekilde acil durum planı hazırlıyorlar. Hazırlanan eylem planlarının belirli bir amaca yönelik olması önemlidir. Uzman ekipleri ile yaptıkları planlarda, her türlü kaza ve ölümcül olayları engellemeye, cihazlarda ve sistemlerde oluşabilecek arızalardan kaynaklı zararları azaltmaya, çalışanları korumak hedeflenmektedir.

İşyerinin Sorumlulukları
İşyerlerinde, acil durumların belirlenmesi ve korunma önlemlerinin alınması için iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında özel çalışmalar yapılıyor. Acil durumlar için işyerlerinin de bazı sorumlulukları vardır. İşyerleri, OSGB firması tarafından belirlenmiş olan tüm risk türlerine karşı her türlü önlemi almakla sorumludur. Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alarak, acil eylem planlarının uygulanmasını sağlamalıdır.

Acil Durum Hazırlık Çalışmaları
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren firma olarak, her türlü iş kazaları riskleri ve tehlikeli maddelere karşı acil durum korunma eğitimleri veriyorlar. Meydana gelebilecek her türlü doğal olaylar ya da kimyasal tehlikelere karşı ilk anda neler yapılabileceği konusunda tüm çalışanlara detaylı eğitimler veriyor ve korunma yöntemlerini gösteriyorlar. Çalışanlara, acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek ilk yardım eğitimlerini vererek, kurtarma görevi üstlenmelerini sağlıyorlar.
Google'da anahtar kelimelerimiz yardımıyla bizlere ulaşabilirsiniz.
Anahtar kelimeler: ankara acil durum eylem planı hazırlama, acil durum prosedürü, yangın müdahale planı, okul acil durum eylem planı, acil durum planı kaç yılda bir yapılır, yangın acil durum planı, kamu kurumlarında acil durum planı hazırlama