Ankara İlkyardım Eğitimi

İlkyardım - İlkyardım Eğitimi - Temel İlk Yardım Eğitimi - Ankara İlkyardım

İş Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre işyerleri, çalışan sayısına bakmaksızın tehlike sınıflarına göre ilkyardım personeli bulundurmak zorundadır. OSGB hizmetlerini sunarken, firmalara ilkyardım eğitimi veriyorlar. İşyerleri, eğitim için bir ya da birden fazla personellerini görevlendirebiliyorlar. Belirlenen personellere verilen eğitimler sonrasında sertifika vererek, Sağlık Bakanlığının açmış olduğu yeterlilik sertifikası sınavına girmelerini sağlıyorlar. İlkyardım personelleri, Sağlık Bakanlığının sınavlarından başarılı olmak ve sertifika almak zorundadır.

İlkyardım Eğitimleri

İşyerlerinde, acil durum eylem planları hazırlanırken, ilkyardım personellerinin yetiştirilmesi için gerekli eğitimlerde verilmektedir. İşyerlerinde şu nedenlerden dolayı ilkyardım personeli bulundurma zorunluluğu vardır.

• Deprem
• Yangın
• Zehirlenme
• İş kazaları

Bunlara benzer her türlü risk durumlarında, sağlık ekipleri iş yerine intikal edene kadar, ilk müdahalenin doğru yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması için ilkyardım personeline ihtiyaç vardır.

Eğitim Süreleri
OSGB eğitimleri arasında yer alan ve ilkyardım konusunda verilen eğitimler, standart ve temel ilkyardım olarak iki türlüdür. Temel eğitimler için eğitim süresini 16 saat olarak belirliyorlar. Standart eğitimlerde eğitim süresi 40 saattir ve 5 gün olarak planlanmaktadır. Eğitimler tamamlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü sınav yaparak, sınavı başarıyla geçenlerle ilkyardım sertifikası verilmektedir. Firma, eğitimlerde, her 10 katılımcı için bir eğitmen ile ders vermektedir.

Eğitim Konuları
İşyerleri, iş güvenliğinin sağlanması ve acil durumlar için ilkyardım personellerini belirledikten sonra, OSGB firmasının eğitim vermesini sağlamaktadır. Firma, belirlenen, katılımcılara, eğitimlerde farklı konularda eğitimler veriyor. Eğitim konuları, temel ilkyardım bilgileri, suni solunum, yaralanmalara müdahale gibi konulardan oluşmaktadır. Eğitimin amacı, sağlık ekipleri gelene kadar hastaya ilk müdahaleyi yapmak ve sağlık birimlerine intikal için hazır duruma getirmektir.

Eğitim Materyalleri
İlkyardım eğitimleri için çeşitli materyaller kullanılmaktadır. OSGB firması, vermiş olduğu tüm eğitim hizmetlerinde, kullanılan, manken, atel, sargı bezi, tampon gibi malzemeleri kendisi temin ediyor. Tüm eğitim materyallerini temin ederek, eğitimlerin daha verimli olmasını sağlıyorlar. İşyeri hekimleri tarafından verilen ilkyardım ve acil durum eğitimleri ile her firmada yeterli sayıda eleman yetiştirilmesini sağlıyorlar. Firmaların eleman sayılarına göre eğitimci sayısını belirliyor, güvenli hizmet verilmesini sağlıyorlar.
Google'da anahtar kelimelerimiz yardımıyla bizlere ulaşabilirsiniz.
Anahtar kelimeler: tema osgb, osgb ankara, temel ilkyardım, ilkyardım, ilkyardım eğitimi, ilkyardım eğitici eğitimi, ilk yardım eğitmeni, ilkyardım temel uygulamaları, ilkyardımcı belgesi