İsg Ortam Ölçümü ve Analizleri

İsg Ortam Ölçümü - İsg Ölçümleri - İsg Ortam Ölçümleri Yönetmeliği

Periyodik Kontroller

İşyerlerinin, güvenli olması ve işlerin kesintisiz sürdürülmesi gerekmektedir. OSGB hizmetleri veren bir firma olarak, sanayi kuruluşlarında, işyeri ortam ölçümleri yapıyorlar. Özel cihazları ile yaptıkları periyodik kontroller ile oluşabilecek kaza risklerini, patlama gibi risk durumlarını oluşmadan tespit etmeye çalışıyorlar. Endüstri tesislerinde bu ölçümlerin yapılması ve çalışma ortamının daha güvenli hale getirilmesi her zaman önemlidir.

Kontrol ve Ölçüm Türleri

İşyerlerinin güvenli olması, oluşabilecek her türlü riski önlemek için uzman ekipleri ile hizmet veriyorlar. Ortam ölçümleri, gözle görülemeyen çeşitli riskleri tespit etmeye yaramaktadır.

Periyodik kontroller olarak yapılan işlemler şunlardır;

• Elektrik kontrolü
• Basınçlı kap periyodik kontrolü
• Kalorifer kazanı kontrolü
• Kompresör kontrolü
• Hava tankı kontrolü
• Genleşme tankı kontrolü
• Hidrofor kontrolü

Tüm periyodik kontroller ve ortam ölçümleri, özel cihazlar ile yapılmaktadır. Ölçüm cihazlarının, hassasiyet ayarları yapılarak, iş yerleri periyodik olarak kontrol edilmekte ve risk tespiti yapılmaya çalışılmaktadır.

Çevre Ölçümleri
İşyeri güvenliği için ortam ölçümleri yapılırken, çalışılan çevrede bulunan faktörlere göre ölçümler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çalışanlarla ilgili olarak da bireysel ölçümler yapıyorlar. Çalışma ortamı ile ilgili, gürültü, toz, aydınlatma, titreşim, kimyasal, termal gibi çeşitli ölçümler yapılmaktadır. Çalışanların bireysel olarak maruz kalacakları bu etkenler, çeşitli meslek hastalıklarına neden olabilecektir. Bu ölçümleri yaparak, meslek hastalıklarının oluşması önlenmeye, çalışma ortamının daha sağlıklı olmasına çalışılıyor. Tüm ölçüm işlemlerini, alanında uzman ekipleri ile yaparak, doğru sonuçların elde edilmesini sağlıyorlar.

İş Sağlığı Önlemleri
Ülkenin her yerindeki iş yerleri, iş sağlığını koruyabilmek için çeşitli ortam ölçümlerini yaptırmak zorundadır. Vermiş oldukları OSGB hizmetlerinde, yapılan tüm ortam ölçümlerini, raporluyor ve firma yönetimine sunarak gerekli önlemlerin alınmasına, alınan önlemlerin iyileştirilmesine çalışıyorlar. İşverenler, ilgili kanuna göre çalışanlarının iş yerinde maruz kalabilecekleri risklere karşı önlem almak zorundadır.

Kontrol İşlemleri
Ortam ölçümleri hizmetleri kapsamında, tüm elektrik sisteminin kontrolü ve topraklama sistemi kurulmasını sağlıyorlar. Elektrik panolarının ve elektrikle çalışan tüm makinelerin topraklanmasının yapılabilmesi için gerekli ölçümleri yapıyorlar. Yapılan ölçüm ve testler arasında, kaldırma aracı periyodik testi, vinç, kule, pergel gibi tüm araç kontrolleri yer alıyor.
Google'da anahtar kelimelerimiz yardımıyla bizlere ulaşabilirsiniz.
Anahtar kelimeler: osgb ankara firmaları, osgb firması, isg ortam ölçümü, isg ölçümleri, isg gürültü ölçümü, isg ortam ölçümleri yönetmeliği, isg ortam ölçüm hizmetleri, iş güvenliği ortam ölçümleri ve analizleri