Ankara İş Güvenliği Uzmanı

Ankara İş Güvenliği Uzmanı - Ankara İSG Uzmanı - OSGB Ankara

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanları, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı koruyabilmek için Avrupa Birliği tarafından 1980 yılından sonra çeşitli önlemler alınmaya başlanmıştır. Ankara iş güvenliği uzmanı hizmetleri bulunan firma, Avrupa Birliği standartlarına ve 2012 yılındaki 6331 sayılı kanuna göre hizmet vermeye çalışıyor. Asıl amaç, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tamamen önleyebilmek, çalışanların fiziki ve ruhsal sağlık bütünlüğünü sağlayabilmektir.

İş Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği bir ekip işi olarak yürütülmektedir. İş yerleri, belirli bir çalışan sayısına ulaştığında, iş güvenliği hizmetleri almak zorundadır. İş yerleri için verdikleri hizmetleri, iş sınıfının tehlike sınıflarına göre düzenleme ve denetleme yapıyorlar.

• Az tehlikeli işler için 3 ayda bir
• Tehlikeli işler için 2 ayda bir
• Çok tehlikeli işler için her ay

Bu zaman aralıklarına göre toplantılar yapıyor, iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçları belirlenmeye çalışılıyor.

Hizmet Türleri

Ankara OSGB firması, iş sağlığı ve güvenliği alanında belirlenen tüm hizmet türlerinde, en iyi hizmetleri veriyor. 2012 yılında çıkartılan yönetmelik ile Türkiye’de tüm iş kollarında, iş güvenliği tedbirleri alınmaya başlanmıştır. Firmanın vermiş olduğu hizmet türleri şunlardır.

• Sağlık hizmetleri
• Danışmanlık hizmeti
• İş güvenliği uzmanlığı eğitimi
• İş ekipmanlarının kontrolü
• Kişisel koruyucu donanımlar

Belirlenen tüm hizmet türlerini, uzmanları aracılığı ile vererek, çalışanları eğitmek ve bilgilendirmek, iş kazalarına karşı güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlıyorlar.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri
İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri belirlenirken, belirli bir amaca göre programlar yapılmaktadır. Firma, eğitim ve danışmanlık programlarını, mimar, mühendis ve teknik elemanları ile hazırlıyor. Bu kişilerin, mesleki bilgileri ile çalışma hayatında karşılaşılabilecek her türlü iş kazası, meslek hastalığı türü belirlenerek, eğitim içerikleri hazırlanmaktadır. Eğitimleri, teorik ve uygulamalı olarak veriyorlar.

İş Güvenliği Uzmanlık Sınıfları
İş güvenliği ile ilgili eğitimler verirken, belirlenen uzmanlık sınıflarına göre içerik oluşturuyorlar. İş güvenliği uzmanlığının A, B, C olarak üç sınıfı ayrıldığı görülmektedir. Her sınıf için belirlenen eğitim içerikleri ve yapılan sınavları vardır. İş kolu, tehlike durumlarına göre bu sınıflar belirlenmektedir. C sınıfı, az tehlikeli işleri temsil etmekte ve C sınıfı sertifikasına sahip olan uzmanlar, az tehlikeli işler için danışmanlık yapabilmektedir.
Google'da anahtar kelimelerimiz yardımıyla bizlere ulaşabilirsiniz.
Anahtar kelimeler: ankara iş güvenliği uzmanı, ankara isg uzmanı, osgb ankara, tema osgb, ankara osgb firmaları, ankara iş sağlığı ve güvenliği, a sınıfı iş güvenliği, b sınıfı iş güvenliği, c sınıfı iş güvenliği