Gezici Sağlık Aracı – Mobil Sağlık Tarama – Sağlık Tarama Aracı

Gezici Sağlık Aracı - Mobil Sağlık Tarama - Sağlık Tarama Aracı

İş Sağlığı Hizmetleri

Firma, ortak sağlık güvenlik birimi yönetmeliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı yetki belgesi ile tıbbi ve fiziki yeterliliğini oluşturarak hizmet vermektedir. Mobil sağlık hizmetleri ile anlaşmalı firmalarda çalışanlara, her türlü sağlık hizmeti vermeye çalışıyor. İş yerinde meydana gelebilecek olan olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışanları sağlık taramasından geçirmekte ve oluşabilecek meslek hastalıklarını önlemeye çalışıyorlar. Özel ve donanımlı mobil araçları ile sundukları hizmetlerini belirlenen standartlara göre veriyorlar.

İşyeri Hekimi Hizmetleri

Firma, bünyesinde bulundurduğu, iş yeri hekimi ve hemşireleri ile işletmelerde, periyodik sağlık taraması yapıyor. Mobil hizmetleri sayesinde, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre şu sağlık hizmetlerini veriyorlar.

• Solunum fonksiyonu testi
• Akciğer grafisi
• İşitme testi
• Kan testleri
• İdrar tahlilleri
• Portör testleri

Yeni işe girenlerde ve görev tanımı değişikliklerinde bu hizmetleri vererek, çalışanların sağlıklarını korumaya ve belirlenen sağlık sorunları için önlemler alınmasına çalışıyorlar. Periyodik testler yaparak, çalışanları meslek hastalıklarına karşı koruyorlar.

Mobil Hizmetleri
İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, işe girişlerde ve periyodik kontrollerde, çalışanların, sağlık taramasından geçirilmesini istemektedir. Mobil sağlık araçları ile iş yerlerinde, gerekli işlemleri yapıyor ve gerekli testlerin yapılmasını sağlıyorlar. Tüm testleri, iş yeri hekimleri ile yaparak, uzman doktor görüşlerini alarak, en iyi hizmetleri sağlıyorlar. Mobil hizmetleri sayesinde, çalışanlara uygulanan testler, uzman doktor görüşü alındıktan sonra, iş yeri hekimine iletilmekte ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

Sağlık Testleri
İş yeri hekimleri ile çalışanların düzenli kontrolü sağlanıyor. Sağlık testlerinin her birisi alanında uzman doktor görüşleri ve yorumları alınarak sonuçlandırılmaktadır. Test sonuçlarına göre, iş yerinde bazı tedbirlerin alınması, çalışanlara uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesi sağlanıyor. İş yerinin hizmet türü ve ortam yapısına göre sağlık riskleri farklı olabileceği için farklı test seçenekleri uygulanıyor.

Sağlık Testleri Ne Zaman Yapılır?
OSGB firması olarak, uzman iş yeri hekimleri ile hizmet talep eden firmalara hizmet veriyorlar. Firmalar, yeni işçi alımı yaptıklarında, işe yeni girenleri çeşitli sağlık testlerinden geçirmek zorundadır. Çalışma sırasında da, işyeri tehlike sınıfına göre belirlenen periyodik aralıklarda tüm çalışanlar testlerden geçirilir. Mobil hizmetleri sayesinde, çalışanlar hastaneye gitmemekte ve zaman kazanılmaktadır.
Google'da anahtar kelimelerimiz yardımıyla bizlere ulaşabilirsiniz.
Anahtar kelimeler: osgb hizmeti, gezici sağlık aracı, mobil sağlık tarama, sağlık tama aracı, mobil sağlık aracı hizmeti