Ankara Gölbaşı Osgb Firmaları

ANKARA GÖLBAŞI OSGB

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş güvenliği; işçilerin iş ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelerin, yok edilmesi veya azaltılması için getirilen yükümlülüklerden oluşan teknik kuralların bütününü ifade eden, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltan bir bilim dalıdır. İşyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir. Ülkemizde geçmişte işçi sağlığı ve isg iş güvenliği olarak bilinen bu kavram, 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile beraber iş sağlığı ve güvenliğiolarak anılmaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’nin bu denli önemli olmasının nedeni, İşçilerin beslenme, barınma olanakları, doğal çevrenin yaşanabilir olması, iş güvencesinin olması, sendikalaşma hakkı gibi pek çok konu, işçilerin sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Bunun yanı sıra Ankara Tema OSGB olarak;

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

• Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,

• Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,

• Üretimin devamlılığını sağlamak,

• Verimliliği artırmak prensiplerimiz arasındadır.

İş Güvenliği Sınıfları

İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılır. Tehlike sınıfı tespitinde; işyerinin yaptığı asıl iş esas alınır.

  1. Çok Tehlikeli  ( A Sınıfı Uzman)
  2. Tehlikeli ( B Sınıfı Uzman)
  3. Az Tehlikeli ( C Sınıfı Uzman)

Hizmet Türleri

Tema OSGB, iş sağlığı ve güvenliği alanında belirlenen tüm hizmet türlerinde, en iyi hizmetleri veriyor. 2012 yılında çıkartılan yönetmelik ile Türkiye’de tüm iş kollarında, iş güvenliği tedbirleri alınmaya başlanmıştır. Firmanın vermiş olduğu hizmet türleri şunlardır.

• Sağlık Hizmetleri
• Danışmanlık Hizmeti
• İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
• İş Ekipmanlarının Kontrolü
• Kişisel Koruyucu Donanımlar

Belirlenen tüm hizmet türlerini, Özel Tema OSGB uzmanları aracılığı ile vererek, çalışanları eğitmek ve bilgilendirmek, iş kazalarına karşı güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlıyorlar.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri

Türkiye’de işyerlerindeki iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması ve çalışan bilgilendirmesinin sağlanması için 6331 sayılı Kanun kapsamında düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler çerçevesinde de İş Güvenliği alanında farklı sınıflarda uzmanlıklar getirildi. Kanun çerçevesinde belirlenen şartları sağlayan İSG uzmanları, yetkili özel eğitim kuruluşlarına İş Güvenliği kursu için başvuruda bulunabiliyor. Ankara OSGB firması, Ankara ve yakınlarındaki birçok firmaya iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet veriyor. 2012 yılında gelen düzenlemelerle beraber İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine yönelik, Ankara Gölbaşı OSGB olarak, sizlere doğru ve kaliteli bir eğitim programı sunuyoruz.

İş Güvenliği Uzmanlık Sınıfları

Ders programları, eğitim içerikleri ve eğitim sonucunda yapılan sınavlar uzman kadromuz ile hazırlanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından getirilen yenilikler çerçevesinde, bir İş Sağlığı ve Güvenliği oluşturulabilmesi amacı ile 6331 sayılı Kanun’ da düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler çerçevesinde iş yerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Taşıdığı riskler ve gerektirdiği uzmanlıklar farlılık gösterdiğinden her tehlike sınıfı için farklı bir İş Güvenliği sınıfı oluşturulmuştur. Bu İş Güvenliği sınıfları ise A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı olarak belirlenmiştir.

Gölbaşı İş Güvenliği Birimi olarak, temel hedefimiz, ölümlü iş kazalarını 0 düzeyine indirmek ve daha güvenilir ortamlar oluşturmaktadır. Gölbaşı iş güvenliği uzmanları, yönetmelik ile A, B, C sınıfı olarak ayrılmaktadır. Bu kişiler tam süreli ya da kısmi süreli olarak hizmet verirler.

Bunun yanı sıra, Gölbaşı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde , işyerinde normal iş akşının güvenli bir ortamda gerçekleşmesine ve verimli çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda bulunur. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan birimdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, daha önce yayımlanan “işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Çalışma esas ve usulleri” hakkındaki yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösterecek olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin de yetkilendirilmelerini sağladı.

Özel Tema OSGB olarak Ankara OSGB firmaları arasında tüm ilçelere OSGB hizmeti veren ve başta Gölbaşı OSGBGölbaşı İş GüvenliğiGölbaşı İş Güvenliği Uzmanı ve Gölbaşı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak danışmanlık vermeye devam ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:

Tema OSGB , Özel Tema OSGB , Ankara OSGB Firması , İş Sağlığı , İş Güvenliği Uzmanları , Ortak Sağlık Güvenlik Birimi , Ankara Gölbaşı OSGB , Gölbaşı OSGB , Gölbaşı İş Güvenliği , Gölbaşı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi , Gölbaşı İş Güvenliği Uzmanı , Ankara Tema OSGB , İş Sağlığı , İş Güvenliği , İş Sağlığı ve Güvenliği , ÇSGB , İSG Uzmanları , İSG